Regler

Ved DM i Makrelfiskeri gælder en række regler, som man bedes sætte sig ind i, inden konkurrencen påbegyndes. Du kan tilmelde dig DM i Makrelfiskeri fra [sc name=”DMMakrelBookingBeginStrongDK”] og frem til 11 august, dog er det maksimale deltagerantal er 300, hvorefter tilmeldingen lukkes. Yderligere informationer følger.  
JO_01020_0350

Foto – John Olsen – photodan.dk

Frit fiskeri med forbehold For at kunne deltage i – og indveje fisk til – DM i makrelfiskeri skal man have et gyldigt deltagerbevis samt Fisketegn. Deltagerbevis kan bestilles nederst på siden og fisketegn kan bestilles her – www.fisketegn.dk. Som udgangspunkt må der fiskes frit til DM i Makrelfiskeri. Det vil sige, at det står én frit for at vælge fiskemetode – uanset om man foretrækker levende agn, kunstig agn, spindefiskeri, dørgefiskeri eller fluefiskeri. Ønsker man at forfodre, for at tillokke eller fastholde makrellerne er dette også tilladt. Alle tilmeldte makreller skal være fanget på stang og hjul,. Desuden skal indvejede og tilmeldte fisk være fanget af vedkommende, som indvejer fisken. Her er det tilladt at få hjælp til landingen, men assistance under selve fighten er ikke tilladt. Mex 267       Oversigt over kategorier:
  • Individuelt DM i makrelfiskeri.
  • DM i Makrel Kutter
  • DM Team-konkurrence:10 tungeste fisk i et team på 2-4 personer Der kan også tilmeldes team bestående af kutter hold.
  • DM i makrelfiskeri Junior (3-15år): I denne klasse fiskes der også med i Individuelt DM i makrelfiskeri, dog kan fisken kun tælle et sted.
  Alle – uanset kategori – dyster om at blive Danmarksmester i Makrelfiskeri. Der vil være lodtrækningspræmier til mange tusinde kroner på deltager nummerer, lodtrækningen vil foregå umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. For at modtage præmier skal man være tilstede ved præmieuddelingen, præmie vil ellers overgå til en anden person som er tilstede. Deltagergebyr tilbagebetales ikke i tilfælde af aflysning. Generelle regler Udgangshavn og indvejningssted er Odden Havn. Der kan ikke startes fra andre havne. Ved ankomst skal man “cheke ind” i indvejningsteltet, hvor man får udleveret info om konkurrencen, deltager nummer til sin båd (dette gælder ikke kutterfiskerne) spisebiletter mm. Tager man hjem inden stævnet er slut, bedes dette meddeles til ledelsen på tlf. 29290613 Udsejlingen kan påbegyndes kl.05:00 om morgenen på begge konkurrencedagene. Og så snart man når sin fiskeplads, kan fiskeriet påbegyndes. Man skal man være tilbage i havn senest kl 19:00, og skal man indveje fisk, skal man have stillet sig i kø til indvejning senest kl.19:30 – ellers får man ikke lov til at indveje sin fangst. Om søndagen skal man være i havn allerede kl.13:00, og man skal have stillet sig i kø til indvejning senest kl.13:30. Ellers vil det medføre udelukkelse af konkurrencen, så sørg derfor at sejle mod havn i god tid.         Obligatorisk skippermøde Fredag aften – dagen før konkurrencestart, vil der afholdes et skippermøde på Odden Havn i ” Auktionshallen”  kl.20.00. Her vil der blive givet en masse informationer i forhold til konkurrencen generelt og de praktiske detaljer omkring sejladsen og færdslen på havnen. Dette møde er obligatorisk for alle konkurrencedeltagere, som skal fiske fra egen båd eller fartøj.   Sejlads I forhold til sejlads generelt, skal det tillige pointeres, at man skal have lovformelig tilladelse til at sejle med det fartøj, som der fiskes fra. Har man for eksempel tænkt sig at stævne ud i en speedbåd, så skal man have behørigt speedbådskørekort.     Rykfiskeri og fejlkrogninger Det er strengt forbudt at rykfiske, og åbenlyst rykfiskeri kan resultere i diskvalificering. Desuden tæller fejlkrogede fisk heller ikke med i konkurrencen. Fejlkrogede fisk defineres i denne sammenhæng som fisk, der er kroget på fiskens yderside, bag gællerne.   Indvejning Det er kun tilladt at indveje fisk, som man selv har fanget. Fiskene skal indleveres urensede til indvejning, og de må ikke have været nedfrosset inden indvejningen. Selve indvejningen vil Odsherred Sportsfiskerforening stå for. De vil opstille en bod på havnen dedikeret til formålet, som vil være åben fra kl.12:00 begge konkurrencedage. Der kan indvejes maksimalt 1 makrel på hver af konkurrencens fiskedage, og det er vægten af ens største makrel, som anføres i konkurrenceregnskabet. Deltager man i teamkategorien, kan teamet indveje op til 10 makreller per dag, og det er den samlede vægt at teamets 10 største fisk, der tæller i det endelige resultat. Vi opdaterer løbende om de mindste præmiegivende makreller, således det kun er nødvendigt at indveje fisk, som er potentielle vindere. Andre fisk kan genudsættes eller renses og spises eller fryses med det samme.   Overtrædelser af gældende regelsæt Overtrædelse af én eller flere af de gældende regler kan medføre diskvalifikation. I denne forbindelse er det dommerpanelets suveræne afgørelse, som gør sig gældende – og den kan ikke omstødes. Eventuelle protester i forhold til afviklingen af konkurrencen – eller i forhold til medfiskeres adfærd og aktiviteter – skal indleveres skriftligt senest ved indvejningens  afslutning.   Dommerpanelet Tvivlsspørgsmål afgøres af dommerpanelet, som består af 3 dommere, som vil blive præsenteret på skippermødet. Dommerne har total suverænitet og er der flertal for en beslutning i dommerpanelet kan de træffe enhver beslutning.   God stil Med flere hundrede deltagere giver det sig selv, at der kan blive trængsel både på havnen og på fiskepladserne. Vær tålmodig, overbærende og sørg for at give hinanden al den plads I overhovedet kan. Tag desuden hensyn til hinanden ude på fiskepladserne, og sørg for aldrig at være til gene for dine medfiskere. Det er lovmæssigt påbudt at have redningsveste tilgængelige i ens fartøj, men vi opfordrer naturligvis alle til også at have dem på – uanset vejrforholdene generelt. Læs desuden også følgende: om bæredygtighed.