OBS – Praktisk info for bådejere – OBS
Nyt i 2024

Når du kommer til Odden Havn, sætter du din båd i vandet fra slæbestedet

Du kan komme fra fredag, den 16. august kl. 09:00, og din båd skal senest tages op mandag, den 19. august, kl. 11:00.

Du skal ikke løse overnatning i betalingsautomaten!

Du betaler for havneafgiften for hele tidsrummet senest ved indskrivningen, som i år foregår i Tunmuseet der befinder sig midt imellem slæbestedet og havnekontoret.

Du kan betale kontant eller med mobilpay (102577). Det koster 200 kroner for havnepladsen under hele DM i Makrel og Makrelfestival.

Husk at indskrivngen for bådteams starter kl. 17:00 i Tun museet.

Link til Mobilpay til havneafgift

Har du spørgsmål, så kan du finde festivalledelsen i havnekontoret på Vestre Havnevej 42, 4583 Sj. Odde, eller ringe på 42 76 99 00.

Deltagerbåde placeres primært ved bro 4 og 5, hvis muligt – ellers frit over hele havnen på ledige pladser.

Efter søsætningen viser skilte dig videre til overnatningspladsen, hvor du kan parkere bil og trailer.

Obligatorisk møde

Både lørdag og søndag kl. 04.45 er der skippermøde i Tunmuseet på Odden Havn. Her vil du få informationer om konkurrencen, sejladsen og færdslen på havnen. Mødet er obligatorisk for alle konkurrencedeltagere, som skal fiske fra eget fartøj.